Stichting De Chinese Brug is een welzijnsorganisatie die zich richt op het behartigen van de belangen van de Chinese gemeenschap in Nederland, in het bijzonder in de regio Den Haag (met name stadsdeel Centrum). Daarbij zet zij zich in op het sociaal-maatschappelijk, cultureel en educatief terrein voor jong en oud.
Brugfunctie
Eveneens wil De Chinese Brug een brugfunctie vervullen tussen enerzijds de Chinese gemeenschap en anderzijds Nederlanders, groepen van andere etnische achtergronden en maatschappelijke organisaties in Den Haag. Zij positioneert zich daarvoor als een ruimtebiedend centrum voor uiteenlopende activiteiten ten behoeve van een kleurrijk Den Haag met respect voor elkaars culturen en achtergronden.

Buurthuis van de Toekomst
Sinds maart 2014 heeft De Chinese Brug ook de functie als ‘Buurthuis van de Toekomst’. Dit concept is een initiatief van de gemeente Den Haag om de beschikbare ruimtes in de wijken beter te gebruiken. (Maatschappelijke) organisaties moeten zich openstellen en met elkaar samenwerken aan activiteiten voor de buurt. De Chinese Brug gaat daarin mee, maar met behoud van de eigen (Chinese) identiteit.

Toegankelijkheid
Na de verbouwing (in begin 2014) is De Chinese Brug toegankelijker voor een breder publiek en kunnen we meer bezoekers ontvangen. Ook kunnen we beter gebruik maken van de ruimtes en meer activiteiten tegelijkertijd laten plaatsvinden.

中桥社会服务中心是一个公益组织,专注于推动华人的利益在荷兰,尤其是在海牙地区(特别是中心区)。
中桥社会服务中心也成为为华人,荷兰人,以及海牙不同种族背景和社会组织的群体之间的桥梁。

Contact
De Chinese Brug
Zuidwal 94
2512 XV Den Haag
070-3616689
info@chinesebrug.nl
http://www.chinesebrug.nl/